Logo Toliman
SlovenskyEnglish

Angličtina - výučba, tlmočenie, preklady a korektúry

Výučba

PRE KOHO?

Poskytujeme výuku pre široké spektrum záujemcov, od začiatočníkov po pokročilých, a to najmä v individuálnej forme a malých skupinách do štyroch.

Vyučujeme aj deti od 10 rokov.

MATERIÁL?

Pretože sa výuke aktívne venujeme už mnoho rokov, sme výborne zásobení materiálom najrôznejšieho charakteru, ktorý neustále dopĺňame. Sú to renomované učebnice od popredných vydavateľstiev, časopisy populárne či špecializované, články a štúdie z internetu...

Program pre každého účastníka pomocou nich potom pripravujeme individuálne, po konzultácii tak, aby čo najviac vyhovoval potrebám.

Samozrejmosťou je knižnica, ktorá klientov zásobuje čitateľskými zážitkami.

ČO PONÚKAME?

V zásade si záujemca povie, čo potrebuje a my sa snažíme urobiť maximum, aby sme pomohli pri naplnení týchto cieľov.

Konkrétnejšie, záujemcov pripravujeme na najrôznejšie skúšky - napríklad ILEC, TOEFL, FCE, CAE, maturitu, prípadne len na každodenné školské vyučovanie. Hodiny sa orientujú na bežnú angličtinu, alebo špecializovanú, ako napríklad právnickú, ekonomickú, obchodnú, výrobnú... Je na záujemcovi, v čom sa potrebuje zlepšiť. Konverzácia, písomná forma, gramatika?

V prípade záujmu dodávame aj kompletný učebný materiál (učebnice, CD...)

INTENZITA?

Výučba prebieha zvyčajne celoročne v intenzite dvakrát týždenne. V prípade záujmu však organizujeme aj intenzívne celotýždenné kurzy v Tatranskej Lomnici, prípadne na inom, klientom vybranom mieste.

KDE?
V sídle našej spoločnosti na Jána Smreka 10 v Bratislave. V prípade menších detí je možnosť, že lektor príde domov. Všetko sa dá dohodnúť.
AKO NA TO?

Napíšte nám email alebo zavolajte a dohodneme si úvodné stretnutie, na ktorom preberieme vaše potreby a naše možnosti. Toto stretnutie je úplne bezplatné, avšak prebieha v angličtine, nakoľko táto je cieľom.

KOĽKO TO STOJÍ?

Vo firmách robíme zvyčajne 90-minútové lekcie, ktoré stoja 30,40 €, čo je konečná cena. Je možné sa dohodnúť aj na iných dĺžkach, samozrejme, podľa potreby.

Dlhodobým klientom vieme poskytnúť zľavu.

Preklady, korektúry a tlmočenie

Prekladom sa už venujeme viacero rokov, takže sme nazbierali skúsenosti z najrôznejších oblastí; napríklad stavebníctvo, výroba, environmentalistika, ochrana majetku a osôb, zmluvy, výročné správy, novinové články...

Snažíme sa klientom maximálne vychádzať v ústrety, čo sa týka časového splnenia zákazky, pričom neúčtujeme žiadne "zrýchľovacie poplatky". Pretože sme odbúrali zbytočnú byrokraciu, sme oveľa flexibilnejší.

V prípade, že text už preložený máte, ale nie ste si istí jeho správnosťou, radi urobíme korektúru. Viacerí naši klienti si takto dávajú skontrolovať svoju písomnú korešpondenciu, na ktorej im obzvlášť záleží.

Tlmočenie poskytujeme konzekutívne aj simultánne na najrôznejšie príležitosti.

KOĽKO TO STOJÍ?

Ceny sú účtované podľa počtu normostrán. Jedna normostrana znamená 1800 znakov. Cena za jednu normostranu je 13,70 €, čo je konečná cena.

Pri väčších množstvách alebo dlhodobej spolupráci vieme poskytnúť zľavu.

22.04.2014  |  kontakt@toliman.sk